Navigatie menu

home

Welkom op onze website

Welkom op de website van de stichting Heyerkapel. De stichting Heyerkapel vindt haar oorsprong in Stramproy. Sinds 1998 is Stramproy geen zelfstandige gemeente meer en maakt het deel uit van de gemeente Weert. Deze website geeft informatie over alle religieuze monumentjes in de gemeente Weert. U kunt op de website gegevens vinden over kapellen, kruisen, (heiligen)beelden, (muur)nissen, (Lourdes)grotten, bermmonumenten en ook over de verdwenen (religieuze) objecten. Voorts vindt u informatie over de publicaties van de stichting Heyerkapel en instructies hoe men kruisen kan versieren.

De website blijft veranderen, dat is noodzakelijk omdat er steeds mutaties plaatsvinden. Het vergt tijd en inspanningen om de noodzakelijke gegevens te verzamelen, ze te verwerken en om op de website te plaatsen. Uit praktische overwegingen is Weert op deze site onder locaties verdeeld in: Stramproy, Weert-Zuid, Weert-Midden, Weert-Noord en buurgemeenten. Bezoekers van deze site kunnen reageren via contact.

De stichting Heyerkapel tracht met haar website bij te dragen aan de instandhouding en promotie van het religieus erfgoed in de regio Weert. Zij wenst de bezoekers van haar site veel lees- en kijkplezier toe.

historie

Sinds de oprichting van de stichting Heyerkapel in 1983, houdt de stichting zich bezig met het opknappen en onderhouden van kapellen, kruisen en heiligenbeelden. In de beginjaren werden de werkzaamheden door het stichtingsbestuur samen met handige buurtbewoners gedaan. Ook werd een helpende hand toegestoken door een medewerker van de gemeente Weert.

De onderhoud- en restauratiewerkzaamheden van de kapellen en kruisen gebeurde aanvankelijk niet structureel. Om daar verandering in te brengen, heeft de stichting een werkgroep geformeerd met de naam de corpusgroep. De groep bestaat vooral uit vrijwilligers, die de stichting Heyerkapel al eerder met hand- en spandiensten hielpen. De groep die in 2002 werd opgestart, bestaat uit acht mensen. Zij hebben allemaal een verschillende achtergrond en capaciteiten.

Enkele leden van de werkgroep volgden in het voorjaar van 2002 bij de Stichting Kruisen en Kapellen in Venray de cursus beeldengieten. Sindsdien kan de corpusgroep zelf de meest uitgebreide restauratieklussen aan. Een wens van het stichtingsbestuur, om minder afhankelijk te zijn van derden, ging hiermee in vervulling.

In het najaar van 2002 werd in een voormalige zeugenstal aan de Kapelstraat in Stramproy een werkplaats voor de corpusgroep ingericht. Extra verlichting, een goede afzuiging en de vloerverwarming zorgen dat de ruimte aangenaam is om er te werken. De groep gebruikt de ruimte één avond per week in de wintermaanden; “tot wanneer de klok om is”.

De groep krijgt haar opdrachten van het stichtingsbestuur. Uit de vele complimenten blijkt dat de corpusgroep degelijk en dankbaar werk verricht. In 2008 is de werkplaats uitgebreid met de ‘schatkamer’, een afgescheiden ruimte voor het opbergen van religieuze attributen.

De stichting Heyerkapel bezit in Stramproy en omgeving enkele tientallen kapellen, kruisen en heiligenbeelden. De zorg van een kapel, kruis of beeld is de taak van een verzorger. Een toegewijde vrijwilliger verzorgt vaak over een periode van tientallen jaren een religieus object. Het bestuur van de stichting komt met de verzorger het verzorgerreglement overeen. Het reglement, ook wel de ‘tien-geboden’ genoemd, regelt de relatie tussen de stichting en een verzorger. De taak van de verzorger is het beheren en toezichthouden op een object. Ook verwacht de stichting dat een verzorger het aan hem of haar toevertrouwd monumentje bij bepaalde gelegenheden versiert, lees verder ‘versieren’

stichting Heyerkapel

De stichting Heyerkapel werd opgericht met als doel de Heyerkapel te beheren en te onderhouden. Maar geleidelijk heeft de stichting Heyerkapel haar activiteiten uitgebreid met als gevolg dat de stichting nu meer dan twintig religieuze monumentjes beheert. Bovendien is de stichting eigenaar van de monumentjes.

Het stichtingsbestuur telt 4 personen die volgens rooster voor een periode van 5 jaar worden benoemd / herbenoemd. De bestuursfuncties zijn: voorzitter, secretaris, penningmeester en restaurateur.

Wanneer een monumentje gerestaureerd moet worden, kan de stichting een beroep doen op enthousiaste vrijwilligers die zich de corpusgroep noemen. De groep heeft een goed geoutilleerde werkplaats tot haar beschikking. Het beheer van elk individueel monumentje is toevertrouwd aan een verzorger. Deze toegewijde vrijwillig(st)er verzorgt soms over een periode van tientallen jaren een kapel of een kruis. Lees verder bij onderhoud & beheer.

Voor de vele publicaties kan de stichting altijd rekenen op zeer kundige mensen. Met de opbrengst van de uitgaven worden restauraties gefinancierd.

Door de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers lukt het de stichting Heyerkapel om het religieus en cultureel erfgoed in Stramproy en omgeving te behouden en zelfs uit te breiden.

“De stichting Heyerkapel heeft als doel de instandhouding van kapellen, kruisen en heiligenbeelden en voorts alles wat daar rechtstreeks of zijdelings verband mee houdt.”

onderhoud en beheer

Sinds de oprichting van de stichting Heyerkapel in 1983, houdt de stichting zich bezig met het opknappen en onderhouden van kapellen, kruisen en heiligenbeelden. In de beginjaren werden de werkzaamheden door het stichtingsbestuur samen met handige buurtbewoners gedaan. Ook werd een helpende hand toegestoken door een medewerker van de gemeente Weert.

De onderhoud- en restauratiewerkzaamheden van de kapellen en kruisen gebeurde aanvankelijk niet structureel. Om daar verandering in te brengen, heeft de stichting een werkgroep geformeerd met de naam de corpusgroep. De groep bestaat vooral uit vrijwilligers, die de stichting Heyerkapel al eerder met hand- en spandiensten hielpen. De groep die in 2002 werd opgestart, bestaat uit acht mensen. Zij hebben allemaal een verschillende achtergrond en capaciteiten.

Enkele leden van de werkgroep volgden in het voorjaar van 2002 bij de Stichting Kruisen en Kapellen in Venray de cursus beeldengieten. Sindsdien kan de corpusgroep zelf de meest uitgebreide restauratieklussen aan. Een wens van het stichtingsbestuur, om minder afhankelijk te zijn van derden, ging hiermee in vervulling.

In het najaar van 2002 werd in een voormalige zeugenstal aan de Kapelstraat in Stramproy een werkplaats voor de corpusgroep ingericht. Extra verlichting, een goede afzuiging en de vloerverwarming zorgen dat de ruimte aangenaam is om er te werken. De groep gebruikt de ruimte één avond per week in de wintermaanden; “tot wanneer de klok om is”.

De groep krijgt haar opdrachten van het stichtingsbestuur. Uit de vele complimenten blijkt dat de corpusgroep degelijk en dankbaar werk verricht. In 2008 is de werkplaats uitgebreid met de ‘schatkamer’, een afgescheiden ruimte voor het opbergen van religieuze attributen.

De stichting Heyerkapel bezit in Stramproy en omgeving enkele tientallen kapellen, kruisen en heiligenbeelden. De zorg van een kapel, kruis of beeld is de taak van een verzorger. Een toegewijde vrijwilliger verzorgt vaak over een periode van tientallen jaren een religieus object. Het bestuur van de stichting komt met de verzorger het verzorgerreglement overeen. Het reglement, ook wel de ‘tien-geboden’ genoemd, regelt de relatie tussen de stichting en een verzorger. De taak van de verzorger is het beheren en toezichthouden op een object. Ook verwacht de stichting dat een verzorger het aan hem of haar toevertrouwd monumentje bij bepaalde gelegenheden versiert, lees verder ‘versieren’

schrijfwijze

Weert heeft van oudsher een groot aantal religieuze monumentjes binnen haar gemeentegrens. De objecten geven meestal de geschiedenis van de buurt waarin ze staan weer. Alle kruisen, kapellen en (heiligen)beelden hebben een naam, sommige objecten hebben er zelfs meerderen. In die gevallen is gekozen voor de oudste benaming. Tevens worden de namen van het monumentje in het dialect geschreven. Voor de schrijfwijze is de Veldeke-spelling van toepassing. Maar zoals altijd zijn er uitzonderingen op die regels.

copyright

© Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames, of enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting Heyerkapel.