Navigatie menu
Krieënkruûs, Altweerterheide

Krieënkruûs, Altweerterheide

Devotiekruis

  • Auteur: Jac van Melick
  • Datum geplaatst: 5 feb,2018
  • Categorie:
  • Adres: Bocholterweg-Pastoorshuisweg, Weert

Krieënkruûs

Altweerterheide (Aovert) is een relatief jong dorpje. Het grootste gedeelte van het dorp is ontstaan na ontginningen. Jan Henderiks (Bolle Jan) begon omstreeks 1910, als eerste met de ontginning van ‘Karelke’. Geleidelijk volgende er meer ontginningen.  Altweerterheide werd in oktober 1934 door de inzet van de bewoners een zelfstandig rectoraat, los van Keent. Pastoor M. van Lierop, pastoor van 1949 tot 1962, heeft zich ingespannen om kruisen in het dorp te laten zetten. Op initiatief van de pastoor werden in de jaren vijftig van de vorige eeuw vier nieuwe kruisen, verdeeld over de windrichtingen, geplaatst. De werkzaamheden werden door buurtbewoners gedaan. De vier kruisen heten: Deyelkruûs, Krieënkruûs, Heigeurtekruûs en het Helenahoevekruûs.

Op het Krieënkruûs (Bocholterweg-Pastoorshuisweg) dat in het westen van het dorp staat, zat een offerblok. De offerbus werd goed gevuld door smokkelaars. Het verhaal gaat dat de smokkelaars hun royale giften offerden na een veilige terugkeer van hun lucratieve activiteiten. Het kruis wordt daarom het Smokkelkruûs genoemd. Sinds 1952 staat het kruis langs een verharde weg op een perceel van ongeveer 100 eigenaren. Het was blijkbaar, tijdens de ruilverkaveling, onmogelijk om alle rechtmatige eigenaren te achterhalen. De aanleg van de Bocholterweg in 1951 was geen sinecure. De weg moest dwars door het moerassig Wijffelterbroek worden aangelegd. Dat was pas mogelijk nadat eerst een ruim twee meter dikke veenlaag werd afgegraven Het gedeelte van de weg op Belgisch grondegebied (Weerterweg), was pas twee jaren later gereed. Op de grens, aan Nederlandse zijde, kwam een gezamenlijke grenspost die alleen overdag was bemand. Hielden smokkelaars hier rekening mee?

Code: WZ03uP2       Versie: ©2018-04-01              Foto: SHK (2011)