Navigatie menu
  • Auteur: Jac van Melick
  • Datum geplaatst: 3 feb,2018
  • Categorie:
  • Adres: Maaseikerweg, Weert

Sint-Barbarakapel

Langs de doorgaande weg in Tungelroy lag de “Sinte Barbara Capell tot Tongelroy”. De vaak slecht begaanbare Hoolstraat (nu Maaseikerweg) vanuit Weert, ging via Tuurke, het ‘centrum’ van Tungelroy, naar Stramproy. Vanuit Stramproy kon men naar Thorn, Maaseik of Bocholt gaan. In de 16de eeuw ontkwam de kapel niet aan de beeldenstorm en in de 17de eeuw viel de kapel ten prooi aan muitende Spaanse troepen. Steeds overwonnen de mensen uit Tungelroy de tegenslagen en het lukten hen later om een rectoraat te krijgen.

Vanaf 1786 werden er relikwieën van de Heilige Barbara in de kapel bewaard. In 1792 werd de Sint-Barbarakapel afgebroken. Het nog bruikbare materiaal van de kapel werd gebruik voor de bouw van de Sint-Barbarakerk in het dorp. De inzegening van de Sint-Barbarakerk vondplaats in december 1793. Maar vanwege de Franse overheersing werden de relikwieën pas in 1819 in de kerk geplaatst. De plaatsing van de relikwieën, was in Tungelroy de aanleiding om van 4 december een feestdag te maken. De dag groeide geleidelijk uit naar de najaarskermis met een hoogmis, kraampjes en familie- en cafébezoek. Van heinde en verre werd de patronessen dag Sint-Barbara in Tungelroy gevierd. Helaas liep de feestelijkheden wel eens uit de hand. In 1915 was de Sint-Barbarakermis op zondag 5 december. Bij café Leijssen aan de Maaseikerweg werd toen de Belgische vluchteling Leopard van de Paer vermoord, die bij Engelbertus Gerris (Hanse Ingel) als knecht werkte. Ongeveer in 1960 kwam er een einde aan het jaarlijkse evenement.

Code: WZ20vN2      Versie: ©2018-04-01             Foto:   –