Navigatie menu
Sint-Donatuskapel, Hushoven

Sint-Donatuskapel, Hushoven

Devotiekapel

  • Auteur: Jac van Melick
  • Datum geplaatst: 3 apr,2018
  • Categorie:
  • Adres: Hushoverweg - Sint Donatuskapelstraat

Sint-Donatuskapel

Over de ouderdom van de kapel op Hushoven bestaat twijfel. Oud archivaris Cor Tubée uit Weert beschreef in een artikel dat hij twijfelde over de bouw van de kapel op de huidige plek in 1720. De kapel op ‘Husseve’ staat op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden van Graaf de Ferraris uit 1771. De ‘strategische’ ligging van de kapel in het gehucht langs de verbindingsweg met Brabant via Weert, verraadt dat het Donatus Huyske oud moet zijn. De huidige bouw dateert uit 1868. De kapel werd toen op initiatief van buurbewoners en met medewerking van pastoor-deken Boermans uit Weert herbouwd. De sacristie is van iets latere datum (1885). De inzegening door Boermans, die later bisschop werd, vond plaats op 3 oktober 1872. Tot 1977 stonden er waardevolle beelden van Antonius Abt, Andreas en Jacobus in de kapel De beelden werden in de eerste helft van de 16e eeuw gemaakt. Het is dus aannemelijk dat de kapel op Hushoven in begin 1500 is gebouwd. De Sint-Matthiaskapel (1483) en de Sint-Martinuskapel (ca. 1500) langs het zelfde tracé onderbouwen de aanname dat de kapel veel ouder moet zijn dan wordt gedacht. De Sint-Donatuskapel werd op het einde van de Tweede-Wereld oorlog, enige tijd als noodschool gebruikt. De Engelse bevrijders hadden de school op Hushoven gevorderd. Na de oorlog raakten de Sint-Donatuskapel evenals de Sint-Luciakapel op Vrakker in verval. Maar op Hushoven kwamen de buurbewoners in actie en restaureerden in 1957 de kapel. De actie was de aanleiding voor de oprichting van buurtvereniging Donatus. Sint-Donatus van Hushoven is de “donderhelige”, zijn feestdag is op 7 augustus. Tot 1950 werd in Hushoven op de feestdag van Sint-Donatus de kermis gevierd. Boven het altaar in de kapel prijkt de spreuk:

Heil’ge Donatus! Als ’t onweer uit-

barst in vrees’lijk woeden,

Spreek ten beste voor ’t volk, weer

’t onheil af, wil ons behoeden.

Code: WN07kK2       Tekst: ©2018-04-03   Foto: SHK (2011)