Navigatie menu
  • Auteur: Jac van Melick
  • Datum geplaatst: 3 jan,2018
  • Categorie:
  • Adres: Keutelraatweg, Weert

Thijssenkruûs

Langs de oude weg naar Weert, waar langs ook het Steinekruûs stond, heeft ook nog een tweede kruis gestaan. Op de kaart van Ferraris zijn twee kruisen getekend, één kruis van steen (rood) en één houten kruis (zwart). Het rode kruis is het Steinekruûs. Het zwart gekleurde kruis dat staat ingetekend zou het Thijssenkruûs kunnen zijn. Over dit kruis is verder niets bekend. Het kruis stond honderden meters naar het noorden, richting Weert. Of zou daar in 1719 de herder Peter Moonen zijn doodgeslagen? Zie ook het Steinekruûs.

Code: WZ17vN3      Versie: ©2018-04-01             Foto:   –