Navigatie menu

publicaties

publicaties

De stichting Heyerkapel uit Stramproy heeft diverse publicaties op haar naam staan. Naast publicaties in regionale bladen verschijnt er regelmatig een artikel van deze stichting in het tijdschrift ‘Kapellen en Kruisen’. Dit tijdschrift wordt uitgegeven door de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg. Vanaf 2000 houdt de stichting Heyerkapel zich ook bezig met het uitgeven van boeken. In 2003 werd het eerste boek ‘Goddank…’ uitgebracht. Het boek gaat over de kapellen en kruisen in Stramproy. Een jaar later (2004) volgde het onderwijspakket ‘Oh… zit dat zo?’. Het pakket is speciaal ontwikkeld voor de basisscholen uit Stramproy. Het onderwijspakket omvat onder andere een verhalenboekje voor de jeugd getiteld: ‘Ik zou wel eens willen weten’ en een docentenhandleiding voor de bijbehorende lesbrieven met de naam ‘Samen leren’. Het pakket omvat 25 lesbrieven over uiteenlopende onderwerpen. De opdrachten zijn gebundeld op de cd-rom: ‘Ontdek het zelf’. Van een geheel andere orde is de uitgave van de fiets- en wandelgids ‘Kiek ‘s… in Rooj’, dat in 2007 verscheen. Hierin staan zes wandelroutes in Stramproy. De gids valt niet alleen bij de mensen uit de regio in de smaak maar is ook gewild bij vakantiegangers die de regio Weert bezoeken. In 2013 verscheen de uitgave ‘Cor van Geleuken, een duivelskunstenaar’ . Het boek is een biografie over de beeldend kunstenaar Cor van Geleuken. Deze veelzijdige kunstenaar hield zich vooral bezig met religieuze kunst. Thieu Jacobs kreeg bij zijn afscheid in 2014, als bestuurslid van de stichting Heyerkapel, het ‘Fotoboek Thieu Jacobs’ met daarin alle hoogtepunten van de stichting. ‘Stramproyer strijder voor de paus’, is een boekje dat het leven beschrijft van de twee zouaven die afkomstig waren uit Stramproy. De uitgave verscheen in november 2017. Met de publicaties wil de stichting Heyerkapel een bijdrage leveren aan de bewustwording van het religieus en cultureel erfgoed, waar Stramproy zo rijk mee bedeeld is.

Cor van Geleuken, een duivelskunstenaar

In augustus 2013 verscheen het boek ‘Cor van Geleuken, een duivelskunstenaar’. Van Geleuken (1920-1986) was een complexe persoonlijkheid. Zijn leven kenmerkte zich door onverwachte gebeurtenissen en avonturen. Zijn redenen en drijfveren voor de vele veranderingen in zijn bestaan zijn moeilijk te begrijpen. Niettemin heeft de stichting Heyerkapel uit Stramproy het aangedurfd om de levensbeschrijving van deze kunstenaar uit te zoeken en daar een boek van te publiceren. Het leven en de werken van Cor van Geleuken zullen voor buitenstaanders in raadselen gehuld blijven. Het samenstellen van zijn biografie was daarom een hachelijke zaak. Cor van Geleuken stopte na twaalf jaar met de studie om priester te worden. Hij ging zich volledig aan de kunst wijden. Hij maakte het grootste deel van zijn leven religieuze kunst. In afzondering in zijn houten hut in het Tungelroys ‘Toutelsböske’, en later in de werkplaats van zijn woonhoeve ‘Prickenis’ in Voerendaal, voelde de kunstenaar zich het meest op zijn gemak. In alle eenvoud leven en gestalte geven aan zijn drang om te creëren, was voor Cor de invulling van een ideaal leven. Praktisch zijn hele leven werkte hij figuratief. De kunstenaar had een eigen stijl ontwikkeld en was wars voor stijlen zoals het expressionisme of de abstracte kunst. Hij had bewondering voor kunstbroeders zoals Charles Eyck, Henri Jonas en Joep Nicolas, die hem onbewust beïnvloed kunnen hebben. Ook buiten deze zogeheten ‘Limburgse school’ had Cor connecties met kunstenaars die net als hij vooral religieuze kunstwerken maakten. Aad de Haas en pater Gerard Mathot, met wie Van Geleuken ook privé op goede voet stond, deelden de liefde voor deze kunst. De biografie ‘Cor van Geleuken, een duivelskunstenaar’ is een lijvig boekwerk (240 pagina’s) voorzien van veel fotomateriaal in kleur. Van Geleuken was veelzijdig, naast muurschilderingen maakte hij beelden, reliëfs, glas-in-lood ramen, houtsnijwerk, mozaïeken, tekeningen, schilderijen, architectonische vormgeving, siermetselwerk, tuinontwerpen en kunstobjecten. Het boek is voor € 25,00 (exclusief verzendkosten) te bestellen via heyerkapel@gmail.com . ISBN nr.: 978-90-820849-0-0

'Oh… zit dat zo?'

Het onderwijspakket ‘Oh… zit dat zo?’ is in 2004 gemaakt. De basisscholen in Stramproy beschikten niet over lesmateriaal dat over de eigen regio gaat. Dat was voor de stichting Heyerkapel de reden om een lessenpakket te ontwikkelen. Het pakket omvat vier onderdelen: een docentenhandleiding, een verhalenboekje, een set posters en een cd-rom. Sonja van Melick en Jac van Melick ontwikkelden de lessen. Het verhalenboekje werd geschreven door Leo Janissen en Els Maes-Verdonschot maakte de illustraties en de prentplaten. De docentenhandleiding ‘Samen leren’ geeft aan hoe het onderwijspakket het best kan worden gebruikt. De lesstof is speciaal ontwikkeld voor de groepen 4 tot en met 8 van de basisscholen in Stramproy. Het pakket heeft de thema’s: verkeer, volksverhalen, natuur & milieu, toen & nu en als laatste techniek. Elk thema heeft 5 lesbrieven met een link naar het verhalenboekje. Leerlingen kunnen zelfstandig of in groepjes aan de leerstof werken. De docentenhandleiding staat vol onderwijsdoelen, lesbrieven, opdrachten, werkbladen, antwoorden, uitwerkingen en nuttige tips. Bij het lesmateriaal hoort ook de cd-rom ‘Ontdek het zelf’. Op de cd-rom vindt de leerkracht de werkbladen die in de handleiding zijn beschreven. De leerkracht kan de bladen uitprinten en kopiëren. De samenstellers geloven dat de leerlingen met de lesbrieven veel nuttige kennis, begrippen, inzichten en vaardigheden opdoen. De lessen worden ondersteund met kleurrijke illustraties in de vorm van posters. Het verhalenboekje ‘Ik zou wel eens willen weten’ is voor de leerlingen de leidraad bij de opdrachten. Het boekje bevat vijf verhalen die zowel humoristisch als ontroerend zijn. Op een verrassende wijze krijgt de jonge lezer een indruk over de tijd waarin het verhaal zich afspeelt. Geïnteresseerden in de geschiedenis van de streek, kunnen tijdens het lezen van dit boekje veel plezier beleven. Het 56 pagina’s dikke verhalenboekje is voor €5,00 (exclusief verzendkosten) te bestellen via contact. ISBN nr.: 90-9018768-5

Kiek ‘s … in Rooj

Het was een slimme zet van de stichting Dorpsraad Stramproy, dat ze voor de heruitgaven van de plaatselijke wandelroutes uit 2002, samenwerking zocht met de stichting Heyerkapel. Immers, de stichting Heyerkapel had in 2003 een fiets- en wandelroute langs kapelletjes en wegkruisen in Stramproy uitgegeven. De samenwerking tussen beide stichtingen resulteerde in de nieuwe gids ‘Kiek ’s … in Rooj’ met daarin maar liefst zes fiets- en wandelroutes. De routes hebben een totale lengte van 70 km. De natuur-liefhebber, maar ook zij die geïnteres-seerd zijn in de cultuur of de historie van de streek, komen bij deze tochten ruimschoots aan hun trekken. Twee op elkaar volgende routes hebben hetzelfde thema: natuur, relicten of de grens. De fietsers adviseren wij om de twee routes met hetzelfde thema beiden na elkaar te doen (± 24km). De routes starten en eindigen allemaal op het Kerkplein in Stramproy. Elke route is uitgebreid beschreven en onderweg, in beide richtingen, te volgen via bordjes. U kunt de routes voor een GPS-systeem downloaden via:  ‘Fiets- wandelroutes’. De gids ‘Kiek ‘s in Rooj’ is in 2007 uitgegeven door de stichting Heyerkapel te Stramproy. De 142 pagina’s tellend gids is geschreven door Leo Janissen en door Els Maes-Verdonschot van illustraties voorzien. De wandelgids is voor € 10,00 (exclusief verzendkosten) te bestellen via heyerkapel@gmail.com . ISBN nr.: 978-90-811631-1-8

Stramproyer strijders voor de paus

Hoe het de twee Stramproyer zouaven Herman Metten en Theo Gielissen verging wordt beschreven in het boekje ‘Stramproyer strijders voor de paus’. Zouaven waren vrijwilligers die onder paus Pius IX de Kerkelijke Staat verdedigden tegen aanvallen van Victor Emanuel II, de koning van Sardinië, en diens bondgenoot Giuseppe Garibaldi. De Kerkelijke Staat bestreek vóór 1860 een groot deel van het huidige Italië. Van 1867 tot 1870 probeerden de zouaven de Kerkelijke Staat te beschermen. Maar in 1870 werden ze verslagen, waarna Rome toch werd ingenomen. De paus behield alleen het huidige zelfstandige staatje ‘Het Vaticaan’. De zouaven waren herkenbaar door hun opvallend uniform. De twee Stramproyenaren kwamen heelhuids uit de strijd, maar keerden niet terug in Stramproy. In hun nieuwe woonplaats werden ze geëerd, maar opvallend genoeg niet in hun geboortedorp. Honderdvijftig jaar na hun vertrek naar Rome is dit alsnog recht gezet. Op de kerktorendeur van de Sint-Willibrorduskerk in Stramproy is een zouaven-kunstwerk geplaatst dat door Els Maes-Verdonschot is ontworpen en gemaakt is door Guus Maes. Het boekje ‘Stramproyer strijders voor de paus’ beschrijft het verhaal van de twee zouaven. De uitgave is geschreven door Leo Janissen en in november 2017 uitgebracht door de stichting Heyerkapel. Het boekje dat 36 pagina’s telt, kost € 3,00 (exclusief verzendkosten) en is te bestellen via heyerkapel@gmail.com  . ISBN nr.: 978-90-820849-1-7

Fotoboek Thieu Jacobs

Van de Kapelraad, die in 1937 was opgericht om de Smeetskapel te herbouwen, leefde in 1976 niemand meer. En toen Harry Adams pastoor was in Stramproy, daalde de belangstelling voor de Heyerkapel tot een dieptepunt. Drie buurt-bewoners, waaronder Thieu Jacobs (Ziebes Thieu), trokken zich het lot van de in naam omgedoopte Heyerkapel aan. Door het initiatief van deze mannen werd de traditie van de jaarlijkse mis in de Heyerkapel weer hersteld. Met pastoor Takken hadden de initiatiefnemers de juiste bondgenoot gevonden. Sjang Lempens en zijn gezin waren naar Weert verhuisd. Moeder Lieske Lempens – Creemers (Smeets Lieke) bleef alleen op boerderij ‘Smeets’ wonen. In 1982 verhuisde Lieske naar het Bejaardentehuis in Stramproy. Boerderij ‘Smeets’ werd verkocht waardoor de toekomst van de Heyerkapel onzeker werd. De kapel hoorde namelijk bij de boerderij. De zelfde drie buurtbewoners staken opnieuw de koppen bij elkaar waarna in 1983 de stichting Heyerkapel werd opgericht. Thieu’s staat van dienst als vrijwilliger bij de stichting Heyerkapel was groot. Hij beklede diverse bestuursfunctie en hij was de vertegenwoordiger van het bestuur in de Corpusgroep. In de 38 jaar (1976-2014) dat Thieu Jacobs deel uitmaakte van het stichtingsbestuur maakte de stichting Heyerkapel een enorme ontwikkeling door. Thieu Jacobs kreeg bij zijn afscheid in 2014 een fotoboek aangeboden met daarin de hoogte punten van de stichting Heyerkapel. Het boekwerk dat in kleur is, heeft 44 pagina’s, maar is niet te koop. ISBN nr.: ——–

Goddank…

‘Goddank…’ is een boek dat in augustus 2003 is uitgegeven door de stichting Heyerkapel uit Stramproy. Het boek telt 228 pagina’s vol met interessante informatie over de 31 Rooms Katholieke monumentjes in het dorp Stramproy. Wegkruisen en kapellen zijn niet alleen uitingen van devotie of oriëntatiepunten in het landschap. Steeds opnieuw blijkt dat aan het plaatsen van een wegkruis of het bouwen van een kapel een boeiend verhaal ten grondslag ligt. Soms een tragisch verhaal, dan weer huiveringwekkend. Heel vaak is de aanleiding om een monumentje te plaatsen dat bewoners dankbaar zijn voor een gekregen gunst of bescherming. Vooral dankbaarheid was de oorzaak dat onze voorouders de Heer dankten met: “Goddank…” De uitdrukking “Goddank” werd gekozen uit de volledige titel van het boek ‘Goddank… ich huuër de meule roêse’. Deze titel refereert aan de verzuchting van een jongeman uit Stramproy die deserteerde uit het Franse leger. Toen hij na zijn desertie zijn woonplaats naderde, hoorde hij tot zijn grote opluchting het ruisen van de toenmalige Vloetmolen. Uit dankbaarheid, dat de jongeman de Franse overheersing overleefde, liet zijn familie een kapelletje bouwen. Het boek ‘Goddank…’ is geschreven door Leo Janissen en geïllustreerd door Els Maes-Verdonschot. Het boek werd een groot succes, in minder dan twee maanden was het uitverkocht. Een herdruk wordt vooralsnog niet overwogen. ISBN nr.: 90-9016726-9