Navigatie menu

statistieken

statistieken

Op de site www.heyerkapel.nl staan meer dan 150 religieuze monumentjes die in de gemeente Weert te zien zijn. De meeste objecten op de site zijn beschreven en afgebeeld. De ontbrekende beschrijvingen worden te zijner tijd op de site gezet. Onder elke beschrijving van een object staat een code. De code bevat informatie die in de tabellen en de grafieken zijn verwerkt.

code

Alle objecten op de site hebben een unieke code. Hoe werkt de code? Bijvoorbeeld de Heyerkapel in Stramproy heeft de code: WS01kS1 De code is vijfdelig: de locatie, het volgnummer, de categorie, het eigendom en de reden van plaatsing:

  • locatie gaat over de indeling van de gemeente Weert: WS = Weert-Stramproy; WZ = Weert-Zuid; WM = Weert-Midden; WN = Weert-Noord en WB = buurgemeenten van Weert.
  • volgnummer is objectnummer in een gedeelte van Weert: In Stramproy is dat: 01 = Heyerkapel; 23 = Franse-Zusters, etc.
  • categorie is de indeling van de objecten: k = kapel; u = kruis; b = (heiligen)beeld; n = (muur)nis; o = (Lourdes)grot; m = bermmonument.
  • eigendom geeft de juridische eigenaar aan: SHK = stichting Heyerkapel; PART = particulier (particulier, stichting, woningbouwvereniging, etc.); GEM = gemeente (gemeente, provincie); KERK = parochie; NVT = niet van toepassing (geldt voor verdwenen object).
  • reden van plaatsing: 1 dankbaarheid; 2 devotie; 3 specifiek (dwaal- , moord- of hagelkruis); 4 herinnering (oorlog, kerkhof, gebeurtenis); 5 onbekend.

verdeling

De religieuze monumentjes zijn goed over de gemeente Weert verdeeld. In totaal zijn er ongeveer 150 monumentjes, waarvan ca. 100 (kub) kapellen, kruisen en (heiligen) beelden zijn en ca. 50 (nom) (muur)nissen, (Lourdus)grotten en bermmonumentjes zijn. Zie tabel ‘verdeling’ en de grafieken ‘verdeling (kub)’, ‘verdeling (nom)’ en ‘categorieën (kub)’.

eigendom

De kapellen, kruisen en (heiligen)beelden in de gemeente Weert zijn in ‘eigendom (kub)’ ingedeeld naar eigenaar. De ‘verdwenen’ objecten vallen allemaal onder ‘NVT’. Zie voor het totaaloverzicht de tabel en grafiek ‘eigendom (kub)’. De ‘nom’-monumentjes, (muur)nissen, (Lourdus)grotten en bermmonumentjes, zijn niet in ‘eigendom’ opgenomen.

reden van plaatsing

De initiatiefnemer die een religieus monumentje liet plaatsen, had daar zijn eigen argumenten voor. In ‘reden van plaatsing’ zijn de argumenten om een monumentje te plaatsen in 5 kolommen verdeeld. De kolommen zijn: dankbaarheid; devotie; specifiek (dwaal- , moord- of hagelkruis); herinnering (oorlog, kerkhof, gebeurtenis) en onbekend. Zie verder de tabel en grafiek ‘reden van plaatsing (kub)’. De (muur)nissen, (Lourdus)grotten en bermmonumentjes zijn niet in ‘reden van plaatsing’ verwerkt.